KLIO yder rådgivning om kommunikation til private og offentlige virksomheder og organisationer, og kan løse opgaver fra idé og strategi til implementering og levering enten direkte eller via faste samarbejdspartnere.


KLIOs spidskompetence er forandringsledelse, krisehåndtering samt organisationskommunikation med særligt sigte på rådgivning af, sparring med og træning af organisationens daglige ledelse.

kompetencerKLIO er oprindeligt etableret i 1998 og bygger på erfaringer fra både rådgiver- og virksomhedsside og fra såvel den offentlige som private sektor. KLIOs forretningsidé er enkel: at hjælpe virksomheder og ledere med at få det bedste ud af både virksomhedens ledelseskommunikation og af den enkelte leders kommunikation.

 

Løsningerne afhænger ganske af den konkrete situation, person og virksomhed eller organisation, og vil - naturligvis afhængig af opgavens karakter - være målbare og kommercielt eller strategisk understøttende.

 

KLIO ejes og ledes af Jens Gregersen, som har mange års erfaring fra både virksomheds- og rådgiverside. Han har bl.a. været VP Corporate Communications i VELUX Gruppen, informationschef i Pensionskassernes Administration (PKA), kommunikationschef i Rigspolitiet og Rudersdal Kommune og souschef i GiroBanks kommunikationsafdeling forud for fusionen med Bikuben. Han har desuden været underdirektør i Hill & Knowlton (ABC Public Relations), partner i og medstifter af Bottomline Communications samt kommunikations- og medlemsdirektør i CfL - Center for Ledelse.

 

Jens Gregersen, 60 år, er uddannet cand.mag., og er bl.a. ekstern lektor i kommunikation og forhandling ved Copenhagen Business School (CBS).

 

Danmark 9. april 1940

75 året for Danmarks besættelse, den 9. april 1940, har endnu engang åbnet diskussion af årsagerne til landets manglende selvforsvar. Navnlig statsminister Th. Stauning undersøgte i løbet af 1930erne alternative sikkerhedsgarantier, men uden at finde troværdige garantier, der berettigede et opgør med den Radikale regeringspartner.

Læs artiklen: Stauning, Sverige og den 9. april

Tillid og respekt

Danske offentlige organisationer nyder generelt borgernes tillid, respekt og anseelse. Det er navnlig de organisationer, der ses som garant for rettigheder eller som leverandør af tryghed, der ligger i top. Disse organisationer evner ikke blot at drifte på et konsistent højt niveau, men også at ”forklare” danske borgere, hvilket bidrag deres organisation tilfører velfærdsstaten.

Managing Partner Henrik Stroier, Reputation Institute

Dokumentation

Læs den fulde dokumentation fra konferencen 'Krisekommunikation 2.0  - Sociale medier i myndighederens krisestyring' den 18. september 2013

Download

Top